ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. - Εταιρική Ιστοσελίδα

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εργοτάξιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ

01.

H Εταιρία

Είναι ασφαλές να πούμε πως στη δυναμική της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας μεταποίησης αλουμινίου.

Μπάρες αλουμινίου στη φάση της επεξεργασίας

02.

Δραστηριότητες

Η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ αποτελούν πεδίο συνεχούς ανάπτυξης.

Άνδρας σε σπήλαιο

03.

Δελφοί-Δίστομον

O δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Δάσκαλος μαζί με τους μαθητές του

04.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Εργαζόμενος με πορτοκαλί πλαστικό κράνος

05.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η πρόοδος των εργαζομένων ανήκε ανέκαθεν στο «γενετικό κώδικά» της.

06.

Κέντρο Τύπου

Εδώ και μισό αιώνα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί έναν από τους πυλώνες της βαριάς βιομηχανίας στη χώρα μας.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα έμμισθης εργασίας "Μηχανικοί στην Πράξη" από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (331,90KB)
Θεματική Διαβούλευση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της για την �ΥΓΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην εργασία� (224,06KB)
Το Ευρωπαϊκό Δικαστηριο δικαιώσε την Αλουμίνιον της Ελλάδος (450,96KB)
Καλοκαιρινή πρακτική άσκηση φοιτητών (251,49KB)
Κοινωνικός
Απολογισμός

Κατεβάστε
τον πιο πρόσφατο Κοινωνικό
Απολογισμό σε μορφή pdf
ή δείτε την Online Έκδοση
orykta.gr
Ο ιστότοπος www.orykta.gr προσφέρει
πληροφορίες για τα ελληνικά ορυκτά,
τις εμφανίσεις τους στον Ελλαδικό χώρο
και την γεωλογική και κοιτασματολογική
τους ταυτότητα.
μάθετε περισσότερα
Eταιρικό Έντυπο

Επιλέξτε εδώ για να το δείτε.