Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Η Εταιρία

01.

H Εταιρία

Είναι ασφαλές να πούμε πως στη δυναμική της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας μεταποίησης αλουμινίου.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΣΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
περισσότερα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
περισσότερα
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
περισσότερα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
περισσότερα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΜΕΛΟΣ
περισσότερα