Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Αλουμίνιον της Ελλάδoς
Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΣΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
περισσότερα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
περισσότερα
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
περισσότερα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
περισσότερα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΜΕΛΟΣ
περισσότερα