Η Εταιρία

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Η Εταιρία

01.

H Εταιρία

Είναι ασφαλές να πούμε πως στη δυναμική της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας μεταποίησης αλουμινίου.

Η Εταιρία

Εδώ και μισό αιώνα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί έναν από τους πυλώνες της βαριάς βιομηχανίας στη χώρα μας. Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 1960, από τον τότε γαλλικό κολοσσό της μεταλλουργίας Pechiney, στόχευσε στην αξιοποίηση των πλούσιων κοιτασμάτων βωξίτη στη Στερεά Ελλάδα και στην παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου.

Η αξία μιας από τις πλέον στρατηγικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και την τεχνογνωσία στη χώρα μας, πολλαπλασιάστηκε με το χρόνο. Το 2005, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ γίνεται μέλος του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και σήμερα αποτελεί τη σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι ασφαλές να πούμε πως στη δυναμική της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας μεταποίησης αλουμινίου, η οποία σήμερα απασχολεί, άμεσα και έμμεσα, περίπου 40.000 ανθρώπους και πραγματοποιεί κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,7% του Α.Ε.Π.

Με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, στη βόρεια ακτή τού Κορινθιακού κόλπου, το εργοστασιακό συγκρότημα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καταλαμβάνει έκταση 750 στρεμμάτων και απασχολεί άμεσα 1.100 άτομα και έμμεσα περισσότερα από 400 άτομα, που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Εταιρεία έχει αναδειχθεί σε μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή και είναι περήφανη που στηρίζει και στηρίζεται από γενιές εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη μιας βιομηχανίας που πρωτοπορεί σε τεχνογνωσία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την ίδια δύναμη, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εργάζεται για το κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, με γνώμονα τις αξίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμου οφέλους για την κοινωνία. Με σεβασμό στα παγκόσμια πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σημαντικές «πράσινες» επενδύσεις, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει δεσμευτεί να ελαχιστοποιήσει τις αναγκαστικές επιπτώσεις της δραστηριότητάς της στο περιβάλλον.