Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η πρόοδος των εργαζομένων ανήκε ανέκαθεν στο «γενετικό κώδικά» της.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Προϋποθέσεις ένταξης & συμμετοχής

Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

  • Ηλικία μέχρι και 28 ετών
  • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής (Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Χημικού, Πολιτικού, Μεταλλειολόγου, Πληροφορικής) και να είναι Μέλος ΤΕΕ
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
  • Εργασιακή εμπειρία μικρότερη των 2 ετών
  • Άριστη γνώση MS Office
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

 

      Τι προσφέρει το πρόγραμμα