Υποβολή βιογραφικού

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η πρόοδος των εργαζομένων ανήκε ανέκαθεν στο «γενετικό κώδικά» της.

Υποβολή βιογραφικού

Η φάση υποβολής βιογραφικών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 30/7/2016