Στόχος Προγράμματος

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η πρόοδος των εργαζομένων ανήκε ανέκαθεν στο «γενετικό κώδικά» της.

Στόχος Προγράμματος

Το πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ» είναι μια πρωτοβουλία σημαντικής  κοινωνικής αξίας του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που έχει ως σημείο αναφοράς τη φιλοσοφία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να στηρίζει τους νέους, επενδύοντας συστηματικά τόσο στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, όσο και στην απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας και τεχνογνωσίας ως βασικά προαπαιτούμενα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και πορείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Παράλληλα, το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως ένα σύγχρονο βιομηχανικό σχολείο στο οποίο η εταιρική υπευθυνότητα και αριστεία μετατρέπεται σε εξειδικευμένη εμπειρία και θέσεις εργασίας, στοχεύει να εμπλουτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της, με νέους ταλαντούχους Μηχανικούς προσφέροντας, μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ», συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες οργανικές ανάγκες και μετά από την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που απαιτούν οι σύγχρονες επενδύσεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον Τομέα της Μεταλλουργίας.

 

Προϋποθέσεις ένταξης & συμμετοχής