Προσφορά Προγράμματος

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η πρόοδος των εργαζομένων ανήκε ανέκαθεν στο «γενετικό κώδικά» της.

Προσφορά Προγράμματος

 Το πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ»προσφέρει: 

  • 12μηνη έμμισθη εργασία
  • Εναλλαγή θέσεων εργασίας & διαρκή εκπαίδευση
  • Συνεχή αξιολόγηση και υποστήριξη από ανώτερα και ανώτατα Διευθυντικά στελέχη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για την ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
  • Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και εμπειρίας μέσω συμμετοχής σε σύνθετα και απαιτητικά έργα
  • Δυνατότητα επαγγελματικής δικτύωσης στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • Δωρεάν φιλοξενία σε ανακαινισμένα διαμερίσματα στον πρότυπο οικισμό του εργοστασίου στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος
  • Το πρόγραμμα, εκτός από τα σημαντικά οφέλη που θα προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του και μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης ικανοτήτων, θα προσφέρει συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες οργανικές ανάγκες και μετά από την αξιολόγηση των ικανοτήτων

 

Βασικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το πρόγραμμα