Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η πρόοδος των εργαζομένων ανήκε ανέκαθεν στο «γενετικό κώδικά» της.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Βασικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το πρόγραμμα

 

 • Μέχρι πότε μπορώ να στείλω το βιογραφικό μου;

  H καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του βιογραφικού σας είναι στις  30/07/2016, δείτε σχετικά την ενότητα Υποβολής Βιογραφικού Υποψηφίου.

 • Εάν η ειδικότητα του πτυχίου μου δεν αφορά στις ειδικότητες που στοχεύει το πρόγραμμα, μπορώ να καταθέσω το βιογραφικό μου;

  Δυστυχώς αυτό δεν είναι εφικτό, αφού εξ ορισμού το πρόγραμμα, όπως αναφέρεται και στον τίτλο του «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ», απευθύνεται σε νέους Μηχανικούς με ειδικότητες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους πάνω σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που απαιτούν οι σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της Μεταλλουργίας.

 • Μετά την κατάθεση του βιογραφικού μου, πώς θα γνωρίζω αν πέρασα στο στάδιο αξιολόγησης;

  Οι συμμετέχοντες των οποίων τα βιογραφικά ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του προγράμματος θα ενημερωθούν ώστε να εισέλθουν στη διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων του προγράμματος.

 • Μετά την κατάθεση του βιογραφικού μου, πώς θα γνωρίζω αν πέρασα στο στάδιο αξιολόγησης;

  Οι συμμετέχοντες των οποίων τα βιογραφικά ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του προγράμματος θα ενημερωθούν ώστε να εισέλθουν στη διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων του προγράμματος.

 • Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας επιλογής του προγράμματος;

  Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια: 

  • Στάδιο Ι:   Υποβολή βιογραφικού
  • Στάδιο ΙΙ:  Test ικανοτήτων
  • Στάδιο ΙΙΙ: Συνεντεύξεις (Μέρος 1ο)
  • Στάδιο VI: Ερωτηματολόγιο προσωπικότητας
  • Στάδιο V:  Συνεντεύξεις (Μέρος 2ο)
  • Πρόταση συνεργασίας

 • Σε περίπτωση που επιλεγώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα τι προβλέπεται σχετικά με το θέμα της διαμονής;

  Όλοι οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα φιλοξενηθούν σε ανακαινισμένα διαμερίσματα στον πρότυπο οικισμό του εργοστασίου στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας. 

 

Υποβολή βιογραφικού υποψηφίου