Ανθρώπινο Δυναμικό

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Ανθρώπινο Δυναμικό

05.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η πρόοδος των εργαζομένων ανήκε ανέκαθεν στο «γενετικό κώδικά» της.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Μια επιχείρηση που διακρίνεται διαχρονικά στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οφείλει κυρίως στο ανθρώπινο κεφάλαιό της. Στηρίζεται στην τεχνογνωσία και το ταλέντο των ανθρώπων της και επενδύει αδιάλειπτα στην εκπαίδευσή τους. Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η παραδοχή αυτή  ανήκε ανέκαθεν στο «γενετικό κώδικά» της. Ήδη από το 1960, η φιλοσοφία της εταιρείας βασίστηκε στην εκπαίδευση, τις ίσες ευκαιρίες, την αξιοκρατία και κυρίως στη μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων της.

Μέχρι σήμερα οι ίδιες αυτές αξίες διέπουν τις πρακτικές και τη συνείδηση της εταιρείας, αλλά και ολόκληρου του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ επενδύει διαρκώς στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και στις ειδικές παροχές, με στόχο να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο να αναδείξει την αξία του.