Υπευθυνότητα Ομίλου

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εταιρική Υπευθυνότητα

04.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Υπευθυνότητα Ομίλου

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως θεωρία και δράση, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη δυναμική της. Η δέσμευσή της να φροντίζει για την ευημερία των ανθρώπων της, την εξέλιξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος διέπει κάθε εκδήλωση της επιχειρηματικής στρατηγικής της. Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, η εταιρεία επενδύει και πρωτοπορεί με δράσεις σε τρεις βασικούς άξονες: την Ασφάλεια και την Υγιεινή της Εργασίας σε συνδυασμό με την Πρόληψη Κινδύνων, το Περιβάλλον και την Υποστήριξη των Τοπικών Κοινωνιών.

Η επιχειρηματική ανάπτυξη της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συμβαδίζει άρρηκτα με τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Αειφόρου Ανάπτυξης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες Ε.Κ.Ε. του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που εφαρμόζει και η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με τις αντίστοιχες επιμέρους προτεραιότητες ανά άξονα.

Άξονες και Προτεραιότητες ΕΚΕ