Όραμα & Στρατηγική

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Η Εταιρία

01.

H Εταιρία

Είναι ασφαλές να πούμε πως στη δυναμική της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας μεταποίησης αλουμινίου.

Όραμα & Στρατηγική

Αρχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ να συνεχίσει τη δυναμική της επιχειρηματική πορεία, που ξεπερνά μισό αιώνα παρουσίας, διατηρώντας αδιαπραγμάτευτες τις αξίες που την καθιστούν βασικό πυλώνα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και πολύτιμο αρωγό της τοπικής κοινωνίας.

Χρέος της να πολλαπλασιάζει την αξία της στο χρόνο, μέσα από στρατηγικές αποφάσεις και επενδύσεις, με υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες. Και με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη να αποτελεί σταθερό μοχλό ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία και να υλοποιεί κάθε επιχειρηματικό της βήμα με περιβαλλοντική συνείδηση και υπευθυνότητα.

Στόχος της να διατηρήσει και να εδραιώσει τη θέση της ως η σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.