Περιβάλλον Εργασίας

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εταιρική Υπευθυνότητα

04.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Περιβάλλον Εργασίας

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της στη μέχρι τώρα σταθερή εξελικτική της πορεία, έχει υιοθετήσει ένα οργανωμένο πλαίσιο πολιτικών, στο οποίο στηρίζεται η συστηματική αξιοποίηση, αλλά και η ανάπτυξη όλων των εργαζομένων της. Η διαρκής προσπάθεια της εταιρείας για ουσιαστική βελτίωση του εργασιακού της περιβάλλοντος, οι ειδικές παροχές, οι εκπαιδευτικές δυνατότητες και η δέσμευση στις αρχές της ισότητας και των ίσων ευκαιριών δημιουργούν ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον για κάθε εργαζόμενο, στο οποίο δεν έχουν θέση περιστατικά άνισης μεταχείρισης.

Παράλληλα η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ φροντίζει να δίνει προτεραιότητα στις προσλήψεις των εργαζομένων της, τόσο του εργατοτεχνικού, όσο και του υψηλόβαθμου προσωπικού της, από τις κοινότητες των περιοχών που δραστηριοποιείται.