Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 2014

Search Search Button

File Collector Application
Corporate Social Responsibility

ALUMINIUM has repeatedly gained distinctions from the European Aluminium Association and the International Aluminium Institute as a top performer in Occupational Health & Safety.

Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 2014

Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική διαβούλευση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της Ελλάδος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της για το έτος 2014.

Η συμμετοχή σας στη διαβούλευση είναι απλή και απαιτεί μόνο λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για τη συμπλήρωση ενός σύντομου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτού, στοχεύει:

α) στη σύντομη ενημέρωσή σας για τις βασικές πρωτοβουλίες και τις επιδόσεις της ΑτΕ, για το έτος 2013, στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

β) στην άμεση αξιολόγηση των συγκεκριμένων ενεργειών και των επιδόσεων της εταιρείας από εσάς τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας.

γ) στην ενεργό και πολύτιμη συμμετοχή σας καταθέτοντας τις προτάσεις, τις προσδοκίες ή τις ιδέες σας τις οποίες θα επεξεργαστούμε ενδελεχώς στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και υπεύθυνης ανάπτυξής μας.

Με βάση την αρχή του σεβασμού της ιδιωτικότητας των Ενδιαφερόμενων Μερών μας, η οποία εκφράζεται μέσω της εφαρμογής αυστηρών συστημάτων συλλογής, χρησιμοποίησης και προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων και των δεδομένων που μας εμπιστεύονται, θα διασφαλίσουμε την αυστηρά εμπιστευτική διαχείριση των στοιχείων και των απαντήσεων σας.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας, αλλά και για το χρόνο που αφιερώσατε στη μελέτη του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε:
Γιάννης Καραβάς
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ: Άγιος Νικόλαος, 32003 Βοιωτία
Τ:+30 2267049158
E: ioannis.karavas@alhellas.gr
W: www.alhellas.com