Δραστηριότητες

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Δελφοί-Δίστομον

O δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Δελφοί-Δίστομον
Επικοινωνία
Δελφοί Δίστομον ΑΜΕ
Άνω Κουνουκλιάς-
Ελαιώνα Φωκίδας
Άμφισσα ΤΚ 33100
Τηλ. 22650 72870 -4
e-mail : info@ddmines.gr
Δραστηριότητες

Η ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε 630.000 τόνους βωξίτη, από υπόγεια εργοτάξια και μόνο.

 

Τα βωξιτικά κοιτάσματα με δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης στη χώρα μας βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή μεταξύ Λαμίας και Αθήνας και η εκμετάλλευση τους έχει αρχίσει από το 1930 στην περιοχή του Διστόμου Βοιωτίας. Μέχρι το 1961, έτος ίδρυσης του Εργοστασίου παραγωγής Αλουμίνας και Αλουμινίου το σύνολο της παραγόμενης ποσότητας του Βωξίτη προορίζονταν για εξαγωγή.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής  (1,5 εκατομμύρια τόνοι)  αξιοποιείται στη χώρα μας, παράγοντας 165.000 τόνους Αλουμίνιο και 810.000 τόνους Αλουμίνας.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies