Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Δελφοί-Δίστομον

O δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
περισσότερα
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
περισσότερα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ
περισσότερα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ
ΜΕΛΟΣ
περισσότερα
ΕΛΕΝΟΣ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
περισσότερα
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ
περισσότερα
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ
περισσότερα