Σταδιοδρομία-Διαδικασία Επιλογής

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η πρόοδος των εργαζομένων ανήκε ανέκαθεν στο «γενετικό κώδικά» της.

Σταδιοδρομία-Διαδικασία Επιλογής

Στόχος της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι η προσέλκυση, ο εντοπισμός και η διατήρηση εντός της Εταιρίας των πιο ταλαντούχων υποψηφίων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού υιοθετεί τις πιο σύγχρονες τεχνικές επιλογής προσωπικού και τις προσαρμόζει ανάλογα με το προφίλ των υποψηφίων.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • Αξιολόγηση της αίτησης – βιογραφικούΤο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού αξιολογεί όλες τις εισερχόμενες αιτήσεις-βιογραφικά, ελέγχοντας ότι καλύπτουν όλα τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για κάθε διαθέσιμη θέση εργασίας
  • Εργασιακά τεστ ικανοτήτων: Έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογούν τις τωρινές ικανότητες και το μελλοντικό δυναμικό για διαφορετικά είδη εργασιακών επιδεξιοτήτων και συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης.
  • Κύκλος προσωπικών συνεντεύξεων
Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις άμεσα. Εάν δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη θέση εργασίας που να ταιριάζει με το επαγγελματικό σας προφίλ μπορείτε να εισάγετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ.
Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας
Μηχανικός Παραγωγής

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας,Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει θέση Μηχανικού Παραγωγής στον τομέα Μεταλλουργίας στο εργοστάσιο του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας.

Μηχανικός Παραγωγής (113,14KB)
Μηχανολόγος Μηχανικός

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας,Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει δυο (2) θέσεις Μηχανολόγου Μηχανικού στον τομέα Μεταλλουργίας στο εργοστάσιο του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας.

Μηχανολόγος Μηχανικός (78,73KB)

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο δυναμικό της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μπορείτε να εισάγετε το βιογραφικό σας εδώ.

Το βιογραφικό σας θα αξιολογηθεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της θέσης εκπρόσωπος της Γενικής Δ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού θα επικοινωνήσει μαζί σας. Διαφορετικά θα παραμείνει στο ηλεκτρονικό μας αρχείο για διάστημα δύο ετών. Εάν στο διάστημα αυτό υπάρξει αλλαγή των στοιχείων σας ή των προτιμήσεών σας ως προς τη θέση απασχόλησης μπορείτε να ξαναστείλετε το βιογραφικό σας.

Η Εταιρεία συμβάλλοντας στην ουσιαστική σύζευξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε περιορισμένο αριθμό σπουδαστών των ΤΕΙ και ΑΕΙ – συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με προτίμηση σε παιδιά της γύρω περιοχής – τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Στόχος της Πρακτικής αυτής άσκησης είναι η συμβολή στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτούν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και στην απόκτηση εμπειριών που θα συμβάλλουν θετικά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και στην ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.

Επίσης δίνει τη δυνατότητα Πρακτικής εξάμηνης άσκησης σε σπουδαστές των ΤΕΙ συγκεκριμένων ειδικοτήτων που κατοικούν στη γύρω περιοχή, για την απόκτηση του πτυχίου τους.

Αν ενδιαφέρεσθε να κάνετε την εξάμηνη υποχρεωτική άσκηση των ΤΕΙ ή τη δίμηνη πρακτική του καλοκαιριού συμπληρώστε την Αίτηση απασχόλησης εκπαιδευόμενου πατώντας εδώ.

Συμπληρώνεται από τους υποψήφιους που έχουν περάσει από τη διαδικασία επιλογής και προτείνονται για πρόσληψη.

Λειτουργεί με κωδικό που δίνεται από το Γραφείο Προσωπικού.

Πατήστε εδώ εάν αποδέχεστε την πρόσληψη.