Συμπαραγωγή

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Δραστηριότητες

Η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελούν πεδίο συνεχούς ανάπτυξης.

Συμπαραγωγή

Ο Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, ισχύος 334MW, βρίσκεται στο νότιο τμήμα του συγκροτήματος. Από το 2008, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία, αποτελεί μια καινοτόμο επένδυση, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λειτουργεί με φυσικό αέριο και παράγει θερμότητα για την παραγωγική διαδικασία της αλουμίνας, καθώς και ηλεκτρική ενέργεια, η οποία μπορεί να διατεθεί στο εθνικό δίκτυο. Ταυτόχρονα, η λειτουργία του μειώνει σημαντικά τη χρήση μαζούτ από το εργοστάσιο και κατ’ επέκταση βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της μονάδας.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies