Εμπορική Πολιτική

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Δραστηριότητες

Η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελούν πεδίο συνεχούς ανάπτυξης.

Εμπορική Πολιτική

Η λειτουργία της MYTILINEOS είναι άμεσα συνυφασμένη με την εντυπωσιακή εξέλιξη του κλάδου στην ευρύτερη περιοχή και μεταφράζεται σε πολύτιμη εμπειρία ως προς τις βιομηχανικές και εμπορικές πρακτικές.

Ως εκ τούτου, σήμερα, η Εταιρεία, με καθετοποιημένη παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, αλλά και με άμεση πρόσβαση στις θαλάσσιες μεταφορές, προσφέρει στους πελάτες της ευελιξία, τεχνογνωσία, και σταθερό προσανατολισμό στις ανάγκες τους με πρακτικές που την εδραιώνουν σε εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών

Με καθημερινό στόχο την παροχή υψηλά ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η Εταιρεία είναι διαπιστευμένη κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001: 2015 για τα προϊόντα της, ενώ σταθερή δέσμευση για όλους τους εργαζομένους αποτελεί η Διακήρυξη για την Πολιτική Ποιότητας.

Παράλληλα, η σε επίπεδο υπηρεσιών τεχνική συνεργασία και υποστήριξη, η εξυπηρέτηση του πελάτη και η βελτίωση της συνολικής εμπορικής προσφοράς αποτελούν πεδίο συνεχούς προσπάθειας της Eταιρείας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές πώλησης των προϊόντων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μέσω της οποίας δραστηριοποιείται η MYTILINEOS στον Τομέα της Μεταλλουργίας, είναι εναρμονισμένες με το πλαίσιο που θέτει η διεθνής αγορά του αλουμινίου και καθορίζονται από:

  • τις διεθνείς τιμές του αλουμινίου, όπως αυτές μεταβάλλονται στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME),
  • την υπεραξία του προϊόντος, όπως αυτή προκύπτει από το τύπο του προϊόντος, τις ιδιαιτερότητες της αγοράς και τους λοιπούς όρους της εμπορικής συμφωνίας και
  • την ισοτιμία EUR/USD (για την μετατροπή των διεθνών τιμών που εκφράζονται σε Δολάρια).

Πολιτική Πιστώσεων

Παράλληλα, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών της Εταιρείας εφαρμόζει πολιτική εμπορικών πιστώσεων, στο πλαίσιο της βιομηχανικής λογικής και των συναλλακτικών ηθών του κλάδου. Πολιτική η οποία συνοδεύεται από αυστηρή επιλογή των πελατών και συστηματική παρακολούθηση των πιστώσεων, με στόχο την ελαχιστοποίηση του εμπορικού κινδύνου.

Η Διεύθυνση Εμπορικών Υπηρεσιών του τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS έχει την ευθύνη της εμπορίας των προϊόντων της Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, σχόλια ή ερωτήσεις όσον αφορά στον εμπορικό τομέα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις παρακάτω διευθύνσεις:

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Εμπορικών Υπηρεσιών
Αρτέμιδος 8
15125, Μαρούσι
Τηλ: +30 210.36.93.106+30 210.36.93.106
Φαξ: +30 210.36.93.108
e-mail:  sales@alhellas.gr

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies