Αλουμίνιον της Ελλάδoς

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Αλουμίνιον της Ελλάδoς

Είναι ασφαλές να πούμε πως στη δυναμική του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας μεταποίησης αλουμινίου.

Αλουμίνιον της Ελλάδoς

Toμέας Μεταλλουργίας της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Για την Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα του Τομέα Μεταλλουργίας αποτελεί στρατηγικής σημασίας στόχο.

Έχοντας πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα σε ιδιωτικό επίπεδο, ενεργειακές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το εργοστασιακό συγκρότημα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαθέτει την σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τα μεταλλεία της, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και την ελληνική περιφέρεια. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε 650.000 τόνους βωξίτη, από υπόγεια εργοτάξια και μόνο.

Η στρατηγική της Εταιρείας στον Τομέα της Μεταλλουργίας εστιάζει στην:

  • Παροχή βέλτιστων προϊόντων και λύσεων στους πελάτες, πέρα από απλή διάθεση εμπορευμάτων
  • Αναζήτηση νέων έργων καθετοποίησης ή διεύρυνσης, για την ισχυροποίηση του κλάδου
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω στρατηγικών επενδύσεων και μεθόδων αντιστάθμισης κινδύνων

Το εργοστάσιο αλουμινίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παραμένει ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 182.000 τόνους σε αλουμίνιο και τους 820.000 τόνους σε αλουμίνα. Το εργοστασιακό συγκρότημα της Εταιρείας στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας απασχολεί άμεσα 1.100 άτομα και, έμμεσα περισσότερα από 400, και εφαρμόζει παραγωγικές και εμπορικές πρακτικές εφάμιλλες των κορυφαίων μεταλλουργικών βιομηχανιών παγκοσμίως

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η εταιρεία έχει αναδειχθεί σε μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή και είναι περήφανη που στηρίζει και στηρίζεται από γενιές εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη μιας βιομηχανίας που πρωτοπορεί σε τεχνογνωσία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies