Επικοινωνία

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Επικοινωνία
Επικοινωνία

Είμαστε στη διάθεσή σας να δεχθούμε ερωτήσεις, σχόλια, υποδείξεις, αιτήματα, παράπονα καθώς και τυχόν προτάσεις σας σχετικά με τα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

΄ΈΔΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Δ/νση: Αρτέμιδος 8,
15125-Μαρούσι, Αθήνα
Δ/νση: Άγιος Νικόλαος,
32003-Βοιωτία
Τηλ.: 2103693000 Τηλ.: 2267042502
Fax: 2103693108 Fax: 2267049109
Email: info@alhellas.gr Email: info@alhellas.gr

 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται όλα τα σχόλια, αιτήματα, παράπονα και προτάσεις με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που τα υποβάλλουν.

 
 
   
      
  
  
 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies