Εταιρική Κουλτούρα

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η πρόοδος των εργαζομένων ανήκε ανέκαθεν στο «γενετικό κώδικά» της.

Εταιρική Κουλτούρα

Η Εταιρική μας κουλτούρα είναι το στοιχείο που διασφαλίζει συνοχή και σύμπνοια στην πορεία ανάπτυξης μιας εταιρείας. Η Εταιρική μας κουλτούρα έχει το στίγμα των ανθρώπων και διαπνέει όλο το ανθρώπινο δυναμικό, από τη διοίκηση έως την παραγωγή. Βασικός άξονας της είναι η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Εταιρείας μας. Για το λόγο αυτό, μέσα από ένα εργασιακό περιβάλλον που ξεχωρίζει, η MYTILINEOS:

  • Εστιάζει στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών με Αρχές και
  • Φροντίζει συνεχώς να προσφέρει στους ανθρώπους της τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και επαγγελματική εξέλιξη εντός του οργανισμού
  • Ενθαρρύνει την Καινοτομία, την Πρωτοβουλία, την Εκμάθηση και τη Διαφορετικότητα
  • Δημιουργεί συνθήκες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας
  • Αξιοποιεί τις δυνατότητες του έμψυχου δυναμικού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
  • Αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων
  • Υλοποιεί σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της επικοινωνίας και του διαλόγου με τους εργαζομένους καθώς και τη θεμελίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies