Γενικά

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Γενικά

Η περιβαλλοντική πολιτική του Τομέα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δεν περιορίζεται στην εξισορρόπηση των αναγκαστικών επιπτώσεων που έχει η επιχειρηματική της δραστηριότητα στο περιβάλλον. Δέσμευση της είναι να επενδύει συνεχώς σε δράσεις, υποδομές, αλλά και στην παιδεία των ανθρώπων της, με στόχο να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα στο ελληνικό τοπίο. Με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001, ο Τομέας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αλλά και η ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ, τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και αξιολογούνται σε ετήσια βάση για τα αποτελέσματά τους. Προτεραιότητά τους είναι να εφαρμόζουν εκσυγχρονισμένες πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας και να επιτυγχάνουν ολοένα και καλύτερες επιδόσεις.