Δράσεις

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Δράσεις

Κατανάλωση ενέργειας

 

Η ορθή ενεργειακή διαχείριση και η μείωση της κατανάλωσης είναι βασικοί στόχοι της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Εταιρεία ελέγχει και εκσυγχρονίζει τον πλέον ενεργοβόρο Τομέα της παραγωγής αλουμινίου, τροφοδοτείται ενεργειακά από τον ατμό υψηλής πίεσης που παράγεται στο Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας και φυσικά, ευαισθητοποιεί το προσωπικό της στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Διαχείριση και πρόληψη της ρύπανσης και εκπομπές CO2

«Η πρόληψη κάθε κινδύνου μόνιμης ή τυχαίας ρύπανσης, καθώς και η εκπόνηση, δοκιμή και εφαρμογή διαδικασιών άμεσης αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις» αποτελεί δέσμευση τηςΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Η Εταιρεία, με το στόχο αυτό, διενεργεί ένα ευρύ φάσμα ενεργειών στον Τομέα Μεταλλουργίας της, με κυριότερες:

  • τη Διαχείριση υποδομών και βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών
  • τη Μηνιαία παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου τού θείου και οξειδίων του αζώτου και τη συγκράτησή τους ετησίως κάτω από τα νομίμως προβλεπόμενα όρια
  • τον Αυστηρό έλεγχο των παραγωγικών διαδικασιών και την πρόληψη πιθανών διαρροών
  • την Ετοιμότητα και πληρότητα των μέσων, σε τυχόν περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης
  • και τη Λειτουργία του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής – Θερμικής Ενέργειας, που έχει μειώσει την κατανάλωση μαζούτ κατά 60% ετησίως 

 

Κατανάλωση νερού

Η ορθολογική διαχείριση των υπόγειων υδάτων είναι πολύ σημαντική για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, δεδομένου ότι είναι ο σημαντικότερος καταναλωτής νερού στην περιοχή. Για το λόγο αυτό, το εργοστάσιο, όπως και οι γύρω οικισμοί, τροφοδοτούνται αποκλειστικά μέσω γεωτρήσεων, που διαχειρίζεται η Εταιρεία.Διάθεση αποβλήτων

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Ανάμεσα σε άλλες συντονισμένες δράσεις, ξεχωρίζει αυτή για την αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη. Προς αυτόν το σκοπό, πραγματοποιούνται οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επενδύσεις της Εταιρείας, με τη λειτουργία τεσσάρων εγκαταστάσεων αφυδάτωσης των καταλοίπων (φιλτρόπρεσσες). Ταυτόχρονα, γίνεται μελέτη για την αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη στην παραγωγή άλλων βιομηχανικών υλικών. Ήδη από το 2011, έγινε πραγματικότητα η δέσμευση της Εταιρείας για απόθεση του συνόλου των καταλοίπων βωξίτη στην ξηρά, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της ιδιοκτησίας του εργοστασίου.