Αρχείο Οικονομικών Καταστάσεων

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Αλουμίνιον της Ελλάδoς

Είναι ασφαλές να πούμε πως στη δυναμική του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας μεταποίησης αλουμινίου.

Αρχείο Οικονομικών Καταστάσεων

Επιλέξτε Έτος:

2016


Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο 01/01/2016-31/12/2016 (63,69KB)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01/01/2016-31/12/2016 (6.641,19KB)


2016


ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (550,20KB)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (581,49KB)

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies