Ιστορική Διαδρομή

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Αλουμίνιον της Ελλάδoς

Είναι ασφαλές να πούμε πως στη δυναμική του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας μεταποίησης αλουμινίου.

Ιστορική Διαδρομή


1960

Ίδρυση της Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ

Υπογράφεται το Πρωτόκολλο για την ίδρυση εργοστασίου αλουμίνας-αλουμινίου, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των αναδόχων (Pechiney-Compadec-O.B.A.-Όμιλος Νιάρχου).

1963

Έναρξη κατασκευής των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας

07/04/1963 ο Πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Καραμανλής, συνοδευόμενος από τους υπουργούς Συντονισμού, Βιομηχανίας, Γεωργίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, θεμελιώνει το εργοστάσιο.


1966

Εγκαίνια του εργοστασίου και έναρξη εργασιών
Το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Εγκαινιάζεται και ξεκινά τη λειτουργία του το εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου από ελληνικό βωξίτη.

1970

Επέκταση των εγκαταστάσεων και διπλασιασμός της παραγωγής

Δεκαετία ακμής και ανάπτυξης του εργοστασίου, που επεκτείνεται και διπλασιάζει την παραγωγή αλουμίνας και αλουμίνιου. Γίνονται τα πρώτα περιβαλλοντικά έργα.


1973

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η μετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ξεκινά να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

1975

Ίδρυση της ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

Ιδρύεται η θυγατρική εταιρία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, ο 2ος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα, που προήλθε από τη συγχώνευση των εταιριών ΒΩΞΙΤΑΙ ΔΕΛΦΩΝ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟΥ.

1976

Εγκατάσταση κέντρων επεξεργασίας των αερίων της ηλεκτρόλυσης για την κατακράτηση του φθορίου
Εγκαθίστανται κέντρα επεξεργασίας των αερίων της ηλεκτρόλυσης για την κατακράτηση του φθορίου.

1981

Επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου

Πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγής αλουμίνας.

1982

Ίδρυση σωματείου «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Ιδρύεται το Σωματείο «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

1986 - 1990

Επενδύσεις για την αυτοματοποίηση της τροφοδοσίας των λεκανών ηλεκτρόλυσης

Υλοποιείται επιτυχώς η μετατροπή από περιφερειακή σε σημειακή τροφοδοσία των λεκανών ηλεκτρόλυσης, που πλέον γίνεται αυτόματα με τη βοήθεια υπολογιστή.

2003

Εξαγορά τού Ομίλου Pechiney από τον Όμιλο ALCAN

Ο Καναδικός Όμιλος αλουμινίου ALCAN εξαγοράζει τον Όμιλο Pechiney και μαζί και την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

2005

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξαγοράζει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ALCAN.

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξαγοράζει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από την ALCAN.

2006-2011

Λειτουργία της πρώτης Φιλτρόπρεσσας Διήθησης Καταλοίπων Βωξίτη από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

Επενδύονται περίπου €12 εκατ. για την εγκατάσταση πρωτοποριακής τεχνολογίας διαχείρισης Καταλοίπων Βωξίτη, που αποτελείται από 4 φιλτρόπρεσσες Διήθησης. Με την εγκατάσταση και της 4ης φιλτρόπρεσσας επιτυγχάνεται ο στόχος της απόθεσης του συνόλου των Καταλοίπων Βωξίτη στην ξηρά.


2007

Συγχώνευση διά απορροφήσεως της Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ από τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
  • Ολοκληρώνεται η συγχώνευση διά απορροφήσεως της Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ από τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με παράλληλη παύση διαπραγμάτευσης της μετοχής στο Χ.Α.. Απόσχιση του κλάδου μεταλλουργίας του Ομίλου και εισφορά του στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. Η ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ μετατρέπεται σε θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
  • Ξεκινά η λειτουργία του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο χώρο του εργοστασίου. Ο Σταθμός τροφοδοτεί με ατμό τα εργοστάσια αλουμίνας και αλουμινίου, αντικαθιστώντας τη χρήση 150.000 τόνων μαζούτ.

2011

1ο Βραβείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου
  • Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ λαμβάνει το 1ο Βραβείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου για τον Τομέα Υγείας και Ασφάλειας.

2017

Συγχώνευση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Συγχώνευση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με τις βασικές θυγατρικές της ΜΕΤΚΑ Α.Ε.,  PROTERGIA A.E. και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies