Υποδομές

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Δραστηριότητες

Η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελούν πεδίο συνεχούς ανάπτυξης.

Υποδομές

Το εργοστασιακό συγκρότημα της MYTILINEOS αποτελεί την πλέον σύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συγκρότημα στην παραθαλάσσια περιοχή τού Αγίου Νικολάου της περιφέρειας Στερεάς, είναι στρατηγικά τοποθετημένο στο κέντρο της ορεινής ζώνης Ελικώνα – Παρνασσού – Γκιώνας, όπου απλώνονται τα κοιτάσματα βωξίτη.

Στις υποδομές συμπεριλαμβάνεται το λιμάνι που επιτρέπει άμεση πρόσβαση στις θαλάσσιες μεταφορές και ευελιξία. Συνολικά, σε μια έκταση 750 στρεμμάτων, η βιομηχανική μονάδα περιλαμβάνει:

  • τους Χώρους Απόθεσης και Παραλαβής του βωξίτη
  • το Εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας
  • το Εργοστάσιο παραγωγής αλουμινίου
  • το Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
  • τις Λιμενικές εγκαταστάσεις
  • τις Εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης
  • τους Χώρους αποθήκευσης καυσίμων και πρώτων υλών
  • τα Συνεργεία κεντρικής και περιφερειακής συντήρησης
  • το πλέγμα των Δραστηριοτήτων Υποστήριξης (Περιβάλλοντος, Ποιότητας, Ασφάλειας, Χημείου, Πληροφορικής, Ιατρείου, Διαχείρισης Προσωπικού κ.α.)

Αξίζει να σημειωθεί πως, για την τριετία 2005-2007, οι συνολικές επενδύσεις - ενεργειακές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές - που έγιναν στο συγκρότημα της MYTILINEOS, ήταν οι μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από ιδιώτη.

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν την προβλήτα, η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει πλοία χωρητικότητας έως 50.000 τόνων, δύο ηλεκτρικούς αυτοκινούμενους γερανούς σε σιδηροτροχιές, την εγκατάσταση φόρτωσης άνυδρης αλουμίνας, τις εγκαταστάσεις υποδοχής υγρών φορτίων και τους αποθηκευτικούς χώρους.

Οι υποδομές συμπληρώνονται από τα απαραίτητα μέσα για την πρόληψη ή και αντιμετώπιση ατυχημάτων ρύπανσης του θαλάσσιου χώρου, όπως μέσα επικοινωνίας, φράγματα, απορρυπαντικά υλικά κ.α.

Ο Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, ισχύος 334MW, βρίσκεται στο νότιο τμήμα του συγκροτήματος. Από το 2008, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία, αποτελεί μια καινοτόμο επένδυση, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λειτουργεί με φυσικό αέριο και παράγει θερμότητα για την παραγωγική διαδικασία της αλουμίνας, καθώς και ηλεκτρική ενέργεια, η οποία μπορεί να διατεθεί στο εθνικό δίκτυο. Ταυτόχρονα, η λειτουργία του μειώνει σημαντικά τη χρήση μαζούτ από το εργοστάσιο και κατ’ επέκταση βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της μονάδας.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies