Μέλος Εθνικών & Διεθνών Οργανισμών

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Μέλος Εθνικών & Διεθνών Οργανισμών

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως μέλος του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συμμετέχει ενεργά στα παρακάτω δίκτυα για την προώθηση της έννοιας και των πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

  • Στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  • Στην πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη»


  • Στο διεθνές δίκτυο Global Compact των Ηνωμένων Εθνών. (επιστολή υποστήριξης των 10 αρχών του Global Compact)