Λιμάνι

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Δραστηριότητες

Η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελούν πεδίο συνεχούς ανάπτυξης.

Λιμάνι

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν την προβλήτα, η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει πλοία χωρητικότητας έως 50.000 τόνων, δύο ηλεκτρικούς αυτοκινούμενους γερανούς σε σιδηροτροχιές, την εγκατάσταση φόρτωσης άνυδρης αλουμίνας, τις εγκαταστάσεις υποδοχής υγρών φορτίων και τους αποθηκευτικούς χώρους.

Οι υποδομές συμπληρώνονται από τα απαραίτητα μέσα για την πρόληψη ή και αντιμετώπιση ατυχημάτων ρύπανσης του θαλάσσιου χώρου, όπως μέσα επικοινωνίας, φράγματα, απορρυπαντικά υλικά κ.α.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies