Γενικά

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Γενικά

Η ιστορία του Τομέα Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) είναι συνυφασμένη με την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας σε αυτό το κομμάτι της Στερεάς Ελλάδας. Η «παραδοσιακή» δέσμευση της εταιρείας να προσλαμβάνει κατά κύριο λόγο κατοίκους του νομού Βοιωτίας και των όμορων νομών, είναι ένα μόνο κομμάτι της συνεισφοράς της. Άλλες προτεραιότητες ήταν και παραμένουν, η αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες, η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, η αξιολόγηση των τοπικών αναγκών και η πρωτοβουλία για την εκπλήρωσή τους.

 

Σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Ενισχύει τις πρωτοβουλίες εθελοντικών οργανώσεων, πολιτιστικών συλλόγων, το ταμείο υποτροφιών και άλλους κοινωφελείς φορείς.