Κοινωνία

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Κοινωνία

Η ιστορία του Τομέα Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) είναι συνυφασμένη με την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας σε αυτό το κομμάτι της Στερεάς Ελλάδας. Η «παραδοσιακή» δέσμευση της εταιρείας να προσλαμβάνει κατά κύριο λόγο κατοίκους του νομού Βοιωτίας και των όμορων νομών, είναι ένα μόνο κομμάτι της συνεισφοράς της. Άλλες προτεραιότητες ήταν και παραμένουν, η αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες, η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, η αξιολόγηση των τοπικών αναγκών και η πρωτοβουλία για την εκπλήρωσή τους.

 

Σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Ενισχύει τις πρωτοβουλίες εθελοντικών οργανώσεων, πολιτιστικών συλλόγων, το ταμείο υποτροφιών και άλλους κοινωφελείς φορείς.

 

 

 

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ διοργάνωσε το Δεκέμβριο του 2010 τον «1ο Ανοιχτό Διάλογο με τους Κοινωνικούς Εταίρους», στο πλαίσιο εφαρμογής των Αρχών και Αξιών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της διαφάνειας που διέπει τηνΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Κοινωνικών Εταίρων, η Εταιρεία για το 2011 υλοποίησε κοινωνικές δράσεις που εστίασαν σε 3 βασικούς άξονες:

  • Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων
  • Ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών
   • Nέοι
   • Πολιτισμός
   • Αθλητισμός
 • Περιβαλλοντικές δράσεις