Αίτηση Απασχόλησης Εκπαιδευόμενου

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Φόρμες Πρόσληψης

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η πρόοδος των εργαζομένων ανήκε ανέκαθεν στο «γενετικό κώδικά» της.

Αίτηση Απασχόλησης Εκπαιδευόμενου

Αίτηση απασχόλησης φοιτητή λήψη αρχείου και αποστολή στο mail hr@alhellas.gr μαζί με βεβαίωση σπουδών.