Όραμα & Αξίες

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Αλουμίνιον της Ελλάδoς

Είναι ασφαλές να πούμε πως στη δυναμική του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας μεταποίησης αλουμινίου.

Όραμα & Αξίες

Όραμα

Αρχή μας είναι η επιχειρηματική υπεροχή και ανάπτυξη της Εταιρείας μας να διέπεται από το ήθος και τις Aξίες που διατηρούν άρρηκτη τη συμμαχία μας με την κοινωνία, τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον.

Χρέος μας, η δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους μετόχους μας.

Στόχος μας, να διατηρούμε ισχυρή τη θέση μας ως ο κυρίαρχος ανεξάρτητος παραγωγός Ενέργειας στην Ελλάδα και ως μία ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή εταιρεία στη Βαριά Βιομηχανία της Ενέργειας, της Μεταλλουργίας και των Κατασκευών.

Εταιρικές Αξίες

Το Σύστημα Διακυβέρνησης της απόδοσης της Εταιρείας διέπεται από κανόνες ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, και από τις αξίες της Εταιρείας, οι οποίες έχουν ως εξής:
Οι αξίες μας

Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies