Περιβάλλον Εργασίας

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Περιβάλλον Εργασίας

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό των Τομέων της στη μέχρι τώρα σταθερή εξελικτική της πορεία, έχει υιοθετήσει ένα οργανωμένο πλαίσιο πολιτικών, στο οποίο στηρίζεται η συστηματική αξιοποίηση, αλλά και η ανάπτυξη όλων των εργαζομένων τους. Η διαρκής προσπάθεια της Εταιρείας για ουσιαστική βελτίωση του εργασιακού της περιβάλλοντος, οι ειδικές παροχές, οι εκπαιδευτικές δυνατότητες και η δέσμευση στις αρχές της ισότητας και των ίσων ευκαιριών δημιουργούν ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον για κάθε εργαζόμενο, στο οποίο δεν έχουν θέση περιστατικά άνισης μεταχείρισης.

Παράλληλα, η Εταιρεία φροντίζει να δίνει προτεραιότητα στις προσλήψεις των εργαζομένων της, τόσο του εργατοτεχνικού, όσο και του υψηλόβαθμου προσωπικού της, από τις κοινότητες των περιοχών που δραστηριοποιείται.